White

Launches and Reading Events - Oct 2015 to Present

 

My Books can be found at the following websites and Bookstores:

Pej

Inanna Publications **** Chapters/Indigo **** McNally Robinson **** Amazon.com **** Amazon.ca

ستاره لُویتن

 

در طول تاریخ مان، قرن هاست که جنگ ها ما را دنبال می کنند:
جنگ برای زمین بیشتر، جنگ برای غارت ، جنگ برای جلال و عظمت....

از زمان انقلاب صنعتی، ما شاهد جنگ برای منابع و جنگ برای کنترل اقتصادی هستیم.
استبداد، حرص و طمع و ماتریالیزم تا به امروز ادامه دارد.

در هر تئاتر پرخاشگری، این زنان - مادران ، همسران و دختران - هستند که بیشترین رنج را متحمل می شوند.
در سراسر سیاره ، زن بودن به شدیدترین عواقب منجر شده، زیرا با هر فتح، زنان، زمین ، غذا و اسب به طور مساوی بین سربازانِ پیروز تقسیم می شدند.

امروزه، با مردانی که هنوز بر این سیاره حکمرانی می کنند، می بینیم که با تخریب آب و هوا و اکوسیستم ما با مشکلات فزاینده ای رو به رو هستیم.  اما هنوز هم کسانی که در قدرت هستند با استثمار و سودآوری پیش می روند.

با درک اینکه می توانیم بهتر عمل کنیم، دنیایی تصویرکردم که بسیارمتفاوت عمل میکند.
سیاره ای که توسط زنان و بدون نیاز به پول یا سوءاستفاده مالی اداره می شود.
امکانات زندگی بدون تحمیل قدرت و ثروت را کشف کنید.

 

$ 10:00 PayPal

مهرورزی

 

مهرورزی- پنجره ای به ویرانه های ناشی از جنگ و درگیری های مردمی، تخریب و درد و اختلالات روانی مردم منطقه و زندگی آواره آنها می گشاید.  نویسنده تصویری زنده با نمونه داستان هائی از جنگ یگسلوی و انقلاب ایران توائم با زندگی عادی و روزمره مردم را باز می کند
پیوند یک پناهنده سیاسی که هنوز بعد از سالها گرفتار کابوس است؛ با راگوسا یک پناهنده یگسلاو که جیب هایش پر از سنگ های سنگین و آماده قدم گذاشتن به اقیانوس است ملاقات می کند.  راگوسا می خواهد به زندگی پر درد، تنها و تهی از عزیزانش خاتمه بدهد.  اما وقتی پیوند به قصه راگوسا گوش می دهد، و از او می خواهد که تائمل کرده و راگوسا هم به قصه های او گوش فرا دهد.  راگوسا قبول می کند به شرطی که در پایان  با هم به ساحل باز گردند
در این رمان نویسنده، تلاش برای افزایش آگاهی در مورد اینکه نخبگان تا چه حد در زندگی ملت ها دخالت کرده و آنها را به جنگ واداشته و با بی توجهی کامل برای زندگی میلیون ها انسان مانند پیوند و راگوسا؛  آسایش مردم را برای منافع خود سلب می کنند.  اما این دو زن با روابطه ای گرم و با قصه هائی از روابط شخصی خود؛ دوستی عمیقی که رمز بهبود شان است، پیدا می کنند

لیزا دی نیکولایست درباره مهرورزی نوشت:   -  Lisa DE Nikolits


جدا از اینکه این قصه بسیار زیبا نوشته شده و درعین حال رمان غم انگیز، اما مثبتی است، در عین حال کتابی بسیار مهم، و به موقعی است که نیاز به خواندن دارد، چرا که با شرایط جهان مبارزه ای دارد. کتاب به نرمی اما با قدرت به غم و اندوه خانواده های ویران شده توسط جنگ و درگیری صحبت می کند، و عزیزان شکنجه و کشته شده ای که ما با شنیدن اخبار اطلاعاتی جزئی از وقایع دریافت می کنیم.  در حالی که وقایع، دور از ما و بطور واقعی اتفاق می افتند، و همدلی اما بی تفاوتی ما از راه دور غیر قابل چشم پوشی است.   تصاویر در این رمان بسیار زنده نقش شده است، و من در تمام مدت خواندن، تصور می کردم که به تماشای یک فیلم نشسته ام.  من با پیوند و راگوسا رابطه ای ناگسستنی بوجود آوردم  خانم پژواک، داستان زندگی مردم درهم شکسته را بطور فوق العاده زیبائی نقل کرده اند؛ چرا که وقتی کتاب را به پایان رساندم، احساس کردم که آنها دوستان من هم هستند، و یادشان در قلبم خانه کرد

$ 10:00 PayPal

فراموش شدگان فردوس

 

اطلاعات  بیشماری در ارتباط به خدشه و خساراتی ما که ما به کره- خانه مان، اطراف مان و کسانی که در آن زندگی می کنند وارد کرده ایم وجود دارد.
تخریب شده، و وحشت زده، احساس می کنیم که باید در مورد آن کاری انجام بدهیم. اما الهام  و احساس کافی نیست. پس ما باید گام بعدی را برداریم؛  بی عدالتی های جهان را افشا و در پی یافتن راه حل های مناسب باشیم

من آن گام را با رومان اولم "مهرورزی" که در آن ویرانگری هایی که به وسیله جنگ، انقلاب و درگیرهای مختلف به مردم تحمیل می شود را ترسیم کردم.  پس از مهرورزی، با دانش حاصل و زندگی بیش از سی سال در کانادا؛ کشوری که به وضوح بهتر از بسیاری از نقاط دیگر این کره است را به نمایش گذاشتم.  این مجموعه، قصه های کوتاهی را درباره  آنچه دیده ام، تجربه کرده و آموخته ام را به شما ارائه می دهد
حساس تر از همیشه آموختم؛ راه زیادی در پیش رو داریم که بتوانیم کانادا را  - "یکی از بهترین استانداردهای زندگی در جهان بشماریم"

نسرین پژواک

خانم پژواک، توسط مجموعه قصه های کوتاه خود موفق شده سیستم اقتصادی-سیاسی در کانادا را نشان داده و زندگی روزمره مردم و الگوی غالب آن را به طور شفاف و با نگاهی عمیق ترسیم نماید. در این مجموعه الگویی، خانم پژواک با قصه هایی شیرین، بی عدالتی حاکمان را در اشکال مختلف به تصویر کشیده؛ و با چالش های درون فردوس گمشده، زندگی سخت مردم را در کنار رویا هایشان نشان می دهد شخصیت های داستان های شگفت انگیزش به خوبی مشکلات و سختی های تحمیل شده بر مردم، گرفتاری های مهاجران و مبارزات بومیان را آشکارکرده و روابط پیچیده انسانی، نابرابری ها و زندگی پر تلاش مردم را آنگونه به نمایش می گذارد که خواننده همسانی نابرابری در تمام دنیا و این سرزمین را درک کند.
این رونمایی نویسنده جسورانه و با تدبیر است، من خواندن این روایات را به ویژه برای سیاست مداران مان تشویق می کنم....

Patricia A. Donahue, author of the Mighty Orion Trilogy

$ 10:00 PayPal

Shigeko Nagashima

: هر دو نقاشی توسط

Logo

زن

گوهر حیاتی زندگی
رویش و جوهر آینده
پایه هستی
زن، مادر، دختر، و خواهر
تخریب شوند، دنیایی وجود نخواهد داشت

به همه ی خواهرانم، از هر رنگ، هر زبان و هر اندیشه

Books