Our Global Economy / اقتصاد جهانی

رهبران متحد جهان اول,** گروه های ٧و ٨ **  منابع طبیعی جهان؛ منابع کاری, کار و زحمت ارزان و کالا,و بازار آزاد را بین خود تقسیم و کنترل کرده,و آن را اقتصاد جهانی می نامند.  سال ها است که با تلاشی بسی عظیم کشورها را بر اساس  اقتصاد و روابط سیاسی بهم متصل کرده و سرمایه را با پیچیده ترین و بهترین شکل در سراسر دنیا به نفع خودشان حرکت داده و سازمان دهی می کنند
این را چگونه توجیه می کنند؟
: جهان ما یگانه است و برای همه ی جوامع, اقتصاد و سرمایه و روابط  ما به هم وابسته است ؛ برای یک اقتصاد جهانی باید با هم کار کنیم
فرم و کادر اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت؛ هر چند بعد از ١٩٧٦به طور قوی تری با گروه ٧ رقابت های اقتصادی و کنترل سرمایه با تکنولوژی جدید و شکل دیگر و به مراتب بیرحمانه تر شروع به چپاول دنیا کردند این پروسه بسیاری از کشورها را فقیرتر  کرد و تعداد انگشت شماری, بسیار ثروتمند شده اند.   امیدوارم دلیل آن برای همه کاملا آشکارباشد
کشور هایی که نفت, الماس و سایر مواد خام مورد نیاز را دارند برده های مدرن شده اند و به شکل های مختلف تحت کنترل کشورهای غربی درآمده اند و تجارت و سرمایه در کنترل غرب

 سوال اینجاست که:: به چه دلیل کشور های در حال "توسعه" هرگز به هدف نمی رسند و پیشرفت   نمی کنند؟؟
چرا دولت های دست نشانده و کنترل شده این کشورها را اداره می کنند؟؟
چرا بیشترین مردم ناگاه و به شدت مذهبی در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند و تعداد شان بیشترمی شود؟؟
 آیا نا آگاهی دست چپاولگران را بیشتر باز می گذارد؟؟
تجارت جهانی فقط به ثروت و راحتی غرب می افزاید, کشورهای در حال توسعه سرگرم جنگ های داخلی و انواع ستیزهای مذهبی ,قومی و ملیتی هستند.  چرا؟؟

World Trade Organization - WTO ... غرب, سازمان تجارت جهانی را تشکیل داده؛ این سازمان قوانین و تجارت را بین دیگر کشور ها تعیین می کند و با غرور می گویند تمام تلاش شان برای آزادی و رشد تجارت و سود جویی برای همه جهان است.  رهبران این سازمان در سال ١٩٩٥ قرار داد عمومی/جهانی قبلی را که در ١٩٤٨ بعد از جنگ جهانی ثبت شده بود را لغو کرده و سازمان جدید را تشکیل داده که تجارت جهانی را عرضه کرده و سرمایه را نرم و روان به نفع خود حرکت می دهند....  برای که؟  کدام ملت؟
WTO - اولین کنفرانس جهانی در سال ١٩٩٦ در سنگاپور تشکیل شد.  ١٢٠ کشور شرکت کردند؛ در این جلسه کاملا آشکار شد که تصمیم و برنامه ریزی فقط با چند کشور برگزیده است که سود و افزایش ثروت را نابرابرانه بین خود تقسیم و شراکت می کنند.  نیتجه این جلسه موجب  وحشت روزنامه نگا ران فعال, و فعالان سیاسی سایر کشورها شد زیرا ثروت به دست آمده  از زحمت صدها هزار مردم سراسر دنیا به کنترل این گروه در آمده بود .  این جلسه نشان داد که چیزی  نیست بجز ماشین جمع آوری و افزایش سرمایه و ثروت برای کشور های برگزیده.   گروه های سیاسی فعال برای مقابله با "ویتو" شروع به سازماندهی کردند, و در نوامبر ١٩٩٩ حماسه سیاتل را پدید آوردند. این حرکت بزرگ آغاز مقابله مردم شمال امریکا (کانادا و امریکا) با سازمان " ویتو " شد؛ متاسفانه پلیس سیاتل مردم را سرکوب کرده و تظاهرات را خونین,وسرکوب کرد؛ آن روز شاید به نتیجه دلخواه دست نیافت اما سازمان های جهانی بر علیه "ویتو" همچنان فعالانه پیش می روند و تعداد اعضا افزایش می یابد و همچنان گروه های جدید در سراسر جهان تشکل یافته و با این ویروس مخرب  مبارزه می کنند

بعد ازسیاتل ٢٠٠١, در قطر؛ در جلسه جدید سازمان تجارت جهانی "ویتو" تصمیم گرفته شد که دسترسی کشورهای فقیر به داروها در درجه اول قرار گیرد و تصویب شد.  اما ثروت انباشته از ساختن این داروه بسیار است و  تا به امروز هنوز کارخانه های داروسازی که یکی از بزرگ ترین و قوی تری اعضای سازمان تجارت جهانی ویتوهستند به قول شان عمل نکرده وهمچنان توزیع داروها را در سراسر جهان کنترل می کنند؛ و مردم آفریقا و سایر کشور هایی که به دارو نیاز دارنند در بدترین شرایط از بین می روند

ساخت و تولید کالا را به کشورهای در حال توسعه انتقال داده که این خود سبب افزایش آلاینده ها در آنجا شده و بیکاری روز افزونی را به کشورهای توسعه یافته تحمیل می کند
در سال ٢٠٠٣ کنفرانس "ویتو" در مکزیک تشکیل شد.  بیشتر نمایند گان کشورهای در حال توسعه جلسه را ترک کردند, چرا که قوانین و محتوای  برنامه های جدید کاملا نا برابر و یکطرفه به نفع کشورهای سود جو و خود برگزیده بود
 
2003 " Lee Hyun Kae "

رهبر کشاورزان کره ای برای مخالفت با "ویتو" و برنامه های خودسرانه ای  که موجب از بین بردن کشاورزی کره ای شده و بسیاری از کشاورزان کار و مزارع  شان را از دست داده بودند؛ خود را به آتش کشید.....  همین طور کشاورزی خود ساخته, نا برابر "ویتو" موجب خود کشی بیشتر از ٤٠,٠٠٠ کشاورز هندی شد, چرا که قادر به پرداختن قروض انباشته شده توسط "ویتو" را نداشتند وبا مرگشان پول اندکی را برای خانواده شان تامین کردند... 
همچنان که سیل تجارت آزاد, کارگر ارزان, بازار آزاد کشورهای در حال توسعه را غرق می کند, مردم کم درآمد کشورهای پیشرفته به شکل دیگری در تلاش هستند.  و همچنان تظاهرات بزرگی در سراسر دنیا برای مقابله با قوانین ظالمانه "ویتو" جریان دارد. 

Chomsky on WTO.........  World Trade Organization -WTO
Robert Reich on IMF........ International Monetary Fund
Misha Glenny on World Bank .........World Bank  
Today G8 leadersw
این کنفرانس ها هر سال در سراسر جهان تشکیل می شوند و فعالان جهانی آنجا حضور دارند تا کنفرانس را برهم زنند و توجه دنیا را به جنایت های این سازمان ها جلب کنند.  این نشان می دهد که مردم می دانند که تجارت جهانی فقط به نفع چند کشور خود برگزیده غربی کار می کند و نه برای مردم جهان
همچنین, بیشتر از36 میلیون نفر در سراسر جهان تظاهرات کردند که جنگ عراق صورت نگیرد.  حتی اگر با همه این تظاهرات, بوش به عراق حمله کرد؛ امروز ثابت شده که مردم حقیقت را می دانستند و هنوز پس از ١٠ سال دولت امریکا انتقادات جهانی و مردمش را می شنود.
از خود نپرس پس چه وقت دولت ها با مردم و برای مردم کار می کنند, چه وقت جان مردم مهم تر از سرمایه بوده است؟!
فعال باش و بدان تا وقتی من و تو ندانیم چه در پیرامون مان می گذرد و آگاهانه پاسخ چراها را ندانیم که بتوانیم مقابله کنیم؛ راحتی مردم هرگزفرا نخواهد رسید.....
​​* *گروه ٧ یا "G7 " در ١٩٧٥ تشکیل شد و در ,١٩٧٦ کانادا به این گروه ملحق شد. (کانادا, فرانسه, آلمان, ایتالیا, ژاپن, انگلیس, و آمریکا) و با اضافه شدن روسیه گروه ٨ تشکیل شد؛ هر چند به تازگی پس از تشنجات اوکراین؛ روسیه را از گروه بیرون کرده اند

Let's hear/read about the thoughts of some of our citizen /scholars concerning Globalization...

Paul Collier on the "bottom billion"

Noam Chomsky thought on Globalization

Misha Glenny, UK writer

Broke and Broken? The Psychological Effects of Poverty

Profiting Off Prisoners

US Debt Crisis - 2012 is only for America

Economic Hitman reveals shocking truths about the Government

Noam Chomsky Discussion on Globalization

The Secret History of the American Empire

TheParadox of Choice by Barry Schwarts

The real crisis? We stopped being Wise

Noam Chomsky on Barack Obama

Noam Chomsky: Obama recycles George W. Bushs plans

Food prices at dangerous levels, says World Bank

The World Bank says food prices are at "dangerous levels" and have pushed 44 million more people into poverty since last June.

Nasreen Pejvack-Copyright © 2011 - 2018 All Rights Reserved