تلاش برای اصلاح, ترقی و بهبودی

kiddo
بیشتر ما اعتقاد داریم که هر بچه ای, سراسر و هر کجای این کره خاکی زندگی می کند, حق دارد که خانه ای محفظ و سالم داشته باشد, تحصیلات و حتما شکمی پرداشته باشد......
اما می دانیم که اینطور نیست, و خیلی از بچه ها هر شب با اشک و شکم خالی می خوابند ..... بعضی از ما تلاش در عوض کردن این پدیده بیرحم و زشت داریم؛ اما سیستم جهانی طوری چیده شده که کمک کردن به اینهمه بچه های گرسنه و وحشت زده محال به نظر می رسد.....
این دخترک معصوم که به نظر شش یا هفت ساله می رسد باید در مدرسه باشد؛ اما ظرف می شوید..... چشمان قشنگش شعف و نور ندارد؛ با نگاهش حرف می زند, از سرمای دستان کوچکش و روح جوانش می گوید... لباس, دستکش و کفش هایش هایش بزرگ تر از بدن کوچکش است......هیچ تصوری از بچه های لوس و دردانه بالای شهرش یا آنطرف دنیا را ندارد.....پسر بچه هایی که از سنین بسیار کم در کار گاه کار می کنند؛  بچه هایی که با پرنده گان در زباله ها به دنبال غذا می گردند.....

چطور ما می توانیم حرکت یا تبدیلی جدی برای جلوگیری از جنگ ها و کشمکش های جهانی که یکی از دلایل زجر و زندگی اسفناک بچه ها است باشیم,.... من فقط یک نفرم؛ ما فقط چند نفریم؟
نخست همیشه از خانه خودمان شروع می شود؛ در گیریها, سیاست های داخلی, سرمایه و منابع کشور چه هست, که استفاده میکند و مردم چطور زندگی میکنند.... مطمئنم اگر کمی فکر کنید مسایل مهمتری  به خاطر خواهید آورد....
اگر هیچکس حرف نزند, شکایت از نابرابری نکند و تنها به فکر خود و راحتی خود باشد؛ هیچ چیز, هیچ وقت برای بهتر شدن تغییر نخواهد کرد... زندگی بسیار سخت برای خیلی ها؛ بسیار راحت برای اندکی و بقیه می دوند که به پول بیشتر برسند,....
مشکلات فقط وقتی حل می شوند که شهروندان ایراد بگیرند؛ اعتراض کنند؛ انتقاد کنند و بطور جدی اظهار نظر کنند و مهمتر از همه؛ هدف داشته, و با اعتقاداتی محکم و پر بار بتوانند نظر بدهند که اصلاحات, ترقی و رفاه برای  بهبودی صورت گیرد........

سراسر جهان  با کنترل, بیرحمی و نابرابری به شکل های مختلف زندگی روزمره مردم و افکارشان را شکل داده و کنترل می کنند.  و مردم همچنان در تلاش امرار معاش و و پرداخت قبض های آخر ماه می دوند؛ هر قسمت دنیا به شکلی, اما همه با مشکلات زندگی می کنند
هر چند همیشه مردم فکور, آزاد اندیش و مسئول تلاش دارند  که توجه مردم را به وقایع اطراف شان جلب کرده و نشان دهند که زندگی پیرامون شان بیشتر و مهم تر از زندگی کوچک خصوصی خودشان است, و اگر چه زحمتی بسیار  می کشند اما اندکی دارند, چه کسانی موجب سختی ها, نا آگاهی و بی سوادی شان است.......

از امریکا و دلیر جوانمردش و دلیر سربازانی که کشور و جنایت ها یش را افشا می کنند:
Edward Snowden - Bradley Manning - Winter Soldier Investigations
تا اروپا و گروه ویکی لیک در تلاش هستند که به مردم خودشان و همچنین دنیا, نقش شوم و مخرب کشورشان در مناطق جنگی را نشان دهند.

در کنار این انسان های دلیر, ملت متعهد, هوشمند و فکور کشورهای در حال جنگ و ستیز هم برای آگاهی مردم شان در تلاش و ستیزی با دولتمردان خودکامه و مستبد خود هستند.  در این هرج و مرج فقط ملت های کشورهای در حال توسعه یا سرشاراز منابع هستند که زندگی اسفبار, و بسی پر درد و رنج دارند.
زندگی برای ملت های این طرف آب, در کشور های غربی بسیار آسان تر است, مردم دسترسی به هرنوع مطلبی دارند, اما بی تفاوتی و خوش گذرانی سطحی مشکل اصلی این طرف است. 
در حالی که زندگی در کشورهایی مثل افغانستان, عراق, ایران وکشور های همیشه  در جنگ و ستیز آفریقا با مشکلات به مراتب بزرگ تری در گیرند و  مردم زندگی بسیار طاقت فرسایی دارند؛ مشکلات مالی, بیکاری و دولتمردان بیرحم و فساد سیاست داخلی کاملا کنترل شده؛ که حتی نفس کشیدن را برای ملت سخت تر می کند.....

برای جنگیدن با این فساد جهانی, به خود و دانش خود توجه کنید, دنبال رهبر نگردید؛ ما باید به خود و دانش خود اعتماد کنیم؛ همیشه فکر نکنیم که یک رهبر باید فکرم را سازماندهی کند, تاریخ نشان داده که این هم نوعی بند گی و نداشتن اعتماد به نفس است...  تاریخ مان همچنین رهبرانی چون هیتلر, استالین, پال پات , مائو ستانگ و رهبران چین نوین ..... داشته که هر کدام بزرگ ترین دیکتاتورهای جهان شناخته شده اند؛ مطمئن هستم هر کدام شما می توانید به یکی دوتا دیکتاتور فکر کنید همچنان که این متن را می خوانید......

در حال حاضر, جنگ های تحمیلی, گرسنگی و فقر کشور های در حال توسعه, بچه های کارگر, بچه های سرباز و اقتصاد جهانی فلج که ویتو و بانک جهانی به دنیا تحمیل کرده.... آب و زمین آلوده شده, دگرگونی اقلیمی که موجب بی خانمانی مردم شده؛ همه و همه به سرعت بطرف نابودی کره خانه مان می تازد.

همه ما باید بدانیم که واقعا برای هر کدام ما حتما راهی هست که جلوی این نابودی گرفته شود.....از خانه خود شروع کرده راهای مبارزه با عذاب کودکان و نابودی طبیعت را پید کنیم و مسئولیت پذیر سهم خود را انجام دهیم.....

در رابطه با جنگیدن با دولتمردان بیرحم و آدم کش, مطمئن هستم هر کدام راهی و سخنی خواهید داشت؛ و مسلما منی که در بخش ایمن تر کره خانه مان هستم؛ به خودم اجازه نمیدهم که نظری برای کسانی که درکشور های کاملا خفقان آور زندگی می کنند نظریه داشته باشم؛ فقط توقع نداشته باشید که همسایه به جنگ اهریمن برود و شما از بوی گل ها استفاده کنید....
هر کدام ما خودمان باید تغیرو تحولی ایجاد کنیم که از محیط مان انتظار داریم؛ توقع داریم, و آرزو می کنیم 

نزدیک به نیم قرنی زندگی و کار کردن در کشور های مختلف؛ آمیختن با مردمانی از فرهنگ های مختف؛ اندک تجربه شخصی به من داده. و من آموخته ام که در کنار شاخه های هم زیستی, دو نوع انسان در جهان ما و دگرگونی هایش نقشی قوی دارند::  یکی آنها یی که از هر موقعیتی سو استفاده کرده و هر منبع طبیعی و یا انسانی را به خدمت خود و منفعت شخصی خود در آورده و برای استفاده شخصی انتخاب کرده؛ و  بدون توجه به تایثری که ممکن است در زندگی دیگران داشته باشند, فقط و فقط برای منافع شخصی به پیش می روند تا به سود بیشتری برسند, حالا آن سود هر چه که می خواهد باشد؛ البته در این دسته گروه های خورد و کلان دیگر وجود دارند که بنا به حیطه قدرتی شان استفاده می برند.  متاسفانه این گونه افراد درصد بیشتر مردم این جهان را تشکیل می دهند.....
دسته کوچک تر, انسان هایی که بیشتر سعی میکنند زندگی شخصی خود را قسمت کوچکی از این دنیای بزرگ ببینند و در راه حل مشکلا تات مردمانش و حفاظتش به هر طریقی که می توانند می کوشند؛ متاسفانه این دسته انسان ها بسیار کمتر از خودخواهان این جهان هستند.  باورم نمی کنید؛ درو برتان را با دقت انالیز کنید, از خانه خود شروع کرده, به محله و بعد شهر محیط زیست تان و سپس به کشورتان فکر کنید؛ در آخر جهانی که قسمت اعظمی از آن در جنگ و خونریزی می سوزد.  اگر تعداد انسان به واقع هوشمند بیشتر از خودستایان بود؛ جهان به شکل بهتری نبود؟
بحران اقلیمی , فقر, و مهم تر از همه  بحران های جنگی جهان ما را بر لبه پرتگاه ویرانی و فلاکت نشانده؛ و ما همچنان به دنبال کارهای روزمره؛ صحبت های ارزان, و قضاوت های بمعنی  روزمان را پر می کنیم بدون توجه به گستردگی معضلات.... همچنان که ما در این خواب طولانی اما ناراحت می غلتیم؛ بانک جهانی, ویتو, بازار آزاد تحمیل شده به کشور های در حال توسعه, مهندسی و عوض کردن  بذر های کشاورزی؛ جنگ های خانمان سوز و زمین ویران شده زیر این بمب ها..... همه ما را در این تگناها شناور نگه داشته در حالی که "رهبران جهان" سود می جویند و همچنان می تازند.
برای مردمشان ماشین شادی تو خالی ساخته و همچنان جهان را در اختیار خود درآورده و مردم همیشه شاد شان بی توجه درخوابند....
نظر شخصی من؟
این دنیا فقط با یاد گرفتن, دانستن, دانش اندوخته را تحویل دادن و یاد دادن بسوی تغیر و تحول خواهد رفت....فقط مردم آگاه به شرایط سخت شان می توانند شکل داده و تعقیرش دهند.

رهبران دنیا تنها از مردم آگاه و با دانش می ترسند:::برای همین با ویدو های بازی؛ فیلمهای مبتذل؛ تفریحات سرگرم کننده ملت خودشان را آرام نگه می دارند... و با دولتهای تعین شده, تشویق دولت های مذهبی و عقب مانده کشور های منابع خیز را کنترل میکنند....

**​چه دنیا شیرینی برای خود بنا کرده اند و برای نگهداری اش از هیچ کاری ابا یی ندارند!! **

Silence kills as much as guns.

Consequences of depleted uranium (DU)

Radioactive and chemically toxic

Stop War Coalition

Global Research

Earth will be contaminated

Air, the sky

water will be polluted

Child on this planet has to have an opportunity to have a safe house, good food and proper education

People and the field

Doctor Without Borders

Education Beyond Borders

Education Beyond Borders (main)

Education Without Borders

The Ambassadors

Educators Without Borders

Global Economic Control and Collapse)

America's Shadow Government......Part two......

Global Economic Control and Collapse

Surveillance=Tyranny

World Government

Global Research

Global Issues Index

Our Future Planet

Friends of Trees

Save our earth and make a diffence

Adam Curtis has contributed a wealth of knowledge and information to the world with his documentaries and movies. Look at some of his work and explore the Net for the rest. He highlights the mindless cruelty of the human race, and how our mass media manipulates and whitewashes the information. He is magnificent in representing The rise of "Oh dearism"......

Nasreen Pejvack-Copyright © 2011 - 2018 All Rights Reserved