جنگهای تحمیلی

تاریخ مان آشکار کرده که جنگ هرگز دلیلی کافی برای حل کردن مشکلات نبوده؛ فقط دشمنی و اختلافات جدید و تنفر بیشتر ایجاد کرده...آیا ما هیچوقت از گذشته درس میگیریم....

ساعت ١٠ صبح شده و من درمانده و کلافه از ساعت ٧ جلوی کامپیوتر نشسته ام و سایت های مختلف را​میخوانم. جنگ خانمان سوز غزه و اسراییل همچنان ادامه دارد و جان میگیرد.  بیشترین اخبار از این جنگ است و پرواز نابود شده مالزی با صدها کشته .... با تاسف می بینم که سوریه به شکلی فراموش شده.... مردم دنیا سوریه و قتل عام منحصر به فردش که برادر کشی محض است را به کناری گذاشته اند...... مردم سوریه به دلایل مذهبی در حال قتل عام یکدیگر هستند....و به نظر من مهم است  که چه کسی  اسلحه ها را به آنها می فروشد , اما مهمتر این است که ماشه را آنها بروی یکدیگر میکشند, و این دردناکترین تجربه بوده و هست که ملتی اینچنین بازیچه باشند.  برادر کشی برای خدایی که هردو قبول دارند فقط مردان خدایشان متفاوت هستند. 

از خود می پر سم, مذهبی ها میگویند خدا همه چیز را از قبل می داند, پس خدایی که همه چیز را از قبل می دانست چرا پیغمبران متعدد و متفاوت فرستاد, او که میدانست عاقبتش جنگ و برادر کشی است. پس خدای مهربانشان امروز کجاست ؟ 

خسته و گرسنه؛ قدرت بلند شدن ندارم, هزارها پیغام و توید و راه پیمائی در سراسر دنیا برای جذب توجه ملت در جریان است؛ اما هیچ کدام قادر به متوقف کردن جنگ احمقانه نیستند؛ ودر هر لحظه, تعداد کشته گان بیشتر میشود احساسی دردناک وغم انگیز قلب را میفشارد؛ من اینجا راحت و بی ترس زندگی میکنم, آنطرف دنیا چه عذابی است. 

در آشپزخانه سعی در درست کردن لقمه ای دارم که صدای لطیف فواره کوچکم تمرکزم را میگیرد؛ دور نمایی از نهرها و چشمه های خاور میانه در حافظه ام زنده میشود که خمپاره ها  و تیر و موشک, آرامش و زیبایش را گرفته.  مطمئن هستم که مردم آن منطقه درست مثل ما از طبیعت و زیبایش لذت میبرند؛ اما برای آنها مساله مهمتر نجات جانشان است, جنگ فرصتی برای لذت از زندگی نمیگذارد.

لقمه ای برداشته به پای کومپیوترم برمیگردم؛ میخواهم بدانم در این لحظه چند جنگ, ستیز و کشمکش در نقاط مختلف این دنیا وجود دارد. چطوره که حتی با هوشترینمان نمیتوانند جنگ را متوقف کنند....

در حال حاضر جنگ غزه و اسرائیل بیشتر از ٦٦ سال است که ادامه دارد؛ از سال ١٩٤٨ تا امروز.  قصه دردناک از آنجا شروع شد که بعد از جنگ جهانی دوم دولتمندان پیروز تصمیم گرفتند که کشوری به یهودیان دنیا تقدیم کنند.  شاید احساس گناه بعد از جنایت و قتل و عامی که هیتلر بر آنها روا داشت؛ شاید براینکه یهودیان همیشه دربدر در دنیا بودند و کشوری ثابت نداشتند و تاریخ جغرافیایی نشان میدهد که منطقه اولیه شان در فلسطین بوده.  (باید بدانید که قبل از مسیحی ها یهودیان در آن منطقه زندگی میکردنند)....

و بطور حتم دلایلی سیاسی این کشور هدیه شده را در قلب فلسطین آنروز تاسیس کردند.  منطقه ایی که یهودیان بیشتر از ٢٠٠٠ سال پیش ترکش کرده بودنند و جنایت هیتلر باعث دلیلی موجه برای دولتمندان پیروز شد که اسرائیل را در آن منطقه "مستقر" کنند؛ و جنگ و جنجال از ١٩٤٨ آغاز شده و تا امروزنیز ادامه دارد... چرا؟؟

اگر نقشه فلسطین را نگاه کنید, (از ١٩٤٨ تا امروز) فلسطین سرزمین سبز و زیبایی در کنار دریای مدیترانه بوده, که امروز تکه های کوچکی در اسرائیل است.  برای صدها سال فلسطینی ها آنجا زندگی می کردند گذاشتن کشوری جدید در مرکزش موجب کوچک و کوچکتر شدن فلسطین با زندگی بسیار سخت و تحت کنترل,اما بزرگ و بزرگتر شدن اسرائیل بوده, و البته پر قدرت شدن اسرائیل با کمک غرب.   اسرائیل همچنان آرام آرام فلسطینی ها را به عقب رانده و از محلشان مسکنی جدید برای یهودیانی که از سراسر دنیا وارد میشوند می سازد, که این در نتیجه جنگ ٦٦ ساله را در پی خواهد داشت.
اما

من هیچ شکی ندارم که حماس هم در این معرکه نقشی فجیح دارد.  حماس با عقاید مذهبی بطور حتم از مردم فلسطین استفاده کرده و با کمک دولت ارتجائی و عقب مانده ایران آتشی اضافه بر مشکلات مردم بی دفاع فلسطین شده است.  

 سوالی دیگر؛  حماس از ٢٠٠٦ قدرتی شد؛ قبل از حماس جنگ ده ها سالی منطقه را در عذاب داشت, که بعضی از آنها به مراتب فجیع تر......

دولتمندان برده نفت, قدرتمندان طماع و دلباخته کنترل جهان و منابع اش در این جنگ طولانی بطور قطع شریک و سهیم بوده و سود می برند.  مطمئن باشید اگر این جنگ به سودشان نبود, متوقفش میکردنند.

در کنار جهنم فلسطین و اسرائیل ١٢ جنگ و کشمکش دیگر و ٣٠ ستیز ملیتی, مذهبی یا مرزی وجود دارد که همچنان به کشتار ادامه میدهنند....

چیزی که مرا کلافه و سر در گم می کند:  صدها سال است که جهش صنعتی, علمی, نجمومی و فکری بشر به قله موفقیت رسیده؛  اما با خجالت و شرم تمام, جنگ, کشتار و زورگویی دست به دست با صنعت جدید پیش میرود....  این فقط جای تأسف و خجالت برای انسان هوشمندی است که قادر به کنترل صلح نیست.....

*******

تاریخ نشان*** میدهد که ایران و مردمانش بیشتر از صد سال است که سعی برای دموکراسی دارند***
اینکه همیشه ناموفق بوده ایم به علت طمع دنیای غرب برای چپاول منابع طبیعی و بی فرهنگی, بی سوادی و تنگ نظری خودمان, که همیشه توسط دولتمردان کنترل شده ایم  واز بی لیاقتی دولتمردان و خودخواهی ما که چنین بوده و هست که منتظر می مانیم همسایه مان فدا شود تا ما راحت زندگی کنیم

*******
List of ongoing conflicts and wars....

برای فهمیدن این دنیای پر تلاطم و جنگهای تحمیلی اش باید بخوانید, توجه کنید و بفهمید که در اطرافتان چه می گذرد, چه کسانی از این جنگها سود می جویند. هر کدام ما تجربیات خود  و دانشی شخصی از دنیا یمان داریم,   از فکر و اندیشه آموخته استفاده کنید و بعد راهی پیدا کنید برای یاد گرفتن و یادادن بیشتر, دنیای ما فقط وقتی به صلح کامل دست می یابد که تعداد مردم فکور و مسولیت پذیراش بیشتر شود, وبا تلاش و آموزش و یاد گرفتن بی تفاوتی را از بین ببریم

جنگهای تحمیلی برای منابع, منافع, کنترل, توسعه و قدرت, هیچ چیز جدیدی در تاریخ بشر نیست. از  امپراتوری های قدیم تا قدرت های جدید جنگ, یکی از منفور ترین ابزار بدست آوردن قدرت و کنترل بوده و هست 
اما امروزه ما بر این باوریم که جنگ نه تنها باعث درد و رنج و عذاب ملت هاست, بلکه محیط زیست را هم نابود میکند, آب و هوایی که نیاز داریم آلوده می شود, چرا که ابزار جنگی امروز بسیار خطرناک هستند.  جنگ عامل تخریب محیط زیست, آوره گی, از دست دادن مردم متخصص (برای فرار از مناطق جنگی) و سربازان معلول است, و زنده هایی که دچار بیماری های روانی شده اند (تجربیات وحشتناک جنگی) . بیشتر سربازان به جنگ رفت, پس از بازگشت خیلی زود به بی معنی بودن و دلایل احمقانه جنگ پی می برند, اما برای آنها که کشته شده اند و یا معلول شده اند خیلی دیر است

هلیکپتر روی جنگلهای ویتنام مواد شیمیائی می پاشد فقط به منظور از بین بردنش

بمب های جدید مناطق زیست را کاملا از بین می برد و مواد شیمیایی رها شده تاثیر عمیق بر خاک کشاورزی, آب آشامیدنی و مزرعه, و بخصوص هوای  تنفسی که سبب بیماری های گوناگون شده و همچنین نوزادان ناقص به وجود می آورد فلوجه .

هیچ مساله پنهانی  نیست که   در جنگ های  طولانی مدت بخصوص اگر در خاور میانه باشد, کمپانی های اسلحه سازی بیشترین سود را می برند. تنها راه ادامه تولید این صنعت, جنگ است که همیشه منجر به نابودی مردم منطقه می شود ...  بدون جنگ, صنعت اسلحه  سازی ورشکست خواهد شد؛ در مقیایسه با جان انسان ها , داشتن این کارخانه ها به مراتب مهمتر است, حتی به قیمت جان و معلولی سربازان خودشان.  هر چند در دنیای پیشرفته امروز فقط کارخانه های اسلحه سازی نیست که از جنگ سود می جویند؛ تامین تجهیزات وسازو برگ و مواد غذایی سربازان در مناطق جنگی,و بازسازی مناطق تخریب شده به عاملان آن سود می رساند

ممکن است با خود فکر کنید که چطور مردم غرب اجازه می دهند دولتمندانشان اینطور آنها و همچنین دنیا را به سیخ بکشند؟ 

خیلی ساده است, اکثریت مردم غرب  به شدت کار میکنند که بازنشستگی خوبی داشته باشند, چه کاری میکنند مهم نیست؛ همانقدر که پول خوبی برای تفریحاتشان مهیا کند.  تلویزیون و ویدئو های بازی و مسافرت های متعدد آنچنان سرشان را گرم کرده و خوشحال نگه می دارد که بیشترشان حتی اخبار معمولی را هم نمی بینند و تا وقتی ملتی در خواب روزانه و زندگی مرفه را فقط برای خودش می بینید و می خواهد, دولت هایشان براحتی هر چه می خواهند می کنند.

هدف این دولت ها بوجود آوردن ملتی خوخواه و بی خیال است, که با ناآگاهی و براحتی اجازه می دهند دولت به ظاهر دمکرات شان برای آنها تصمیم گیری کرده و سیاست های  داخلی و خارجی با دولت است و بس.  از طریق تلویزیون و برنامه های تفریحی و مسابقات ورزشی فصلی با رقابت های بیمارگونه مردم خوشحال و ریلکس نگه می دارند; و با تشویق کردن آنها به راحتی و تنها به  فکر خود بودن, دنیای غرب بخوبی سپری میشود بدون هیچ گونه مشکلی با ملت چرا که طوری عادت به زندگی فردی کرده اند که مسایل دیگر دنیا را ابدا به خود مربوط نمی دانند.

اطلاعات عمومی مردم در رابطه با جنگ ها و کشمکش های جنگی دنیا بسیار ناچیز است.  مهمتر از همه اهمیت نمی دهند که دولت هایشان چه نقشی در دگرگونی دنیا دارند.
هر چند تعدادی از روشنفکران غربی تلاشی بسی عظیم در پرورش فکری ملتشان دارند, اما بدلیل تعداد کم روشنفکران و تعداد بسیار زیاد انسان های بی تفاوت تاثیر چندانی بر دولت هایشان ندارند.  در نتیجه نا آگاهی مردم قدرت بیشتری به قدرتمندان می دهد تا بهتر و بیشتر منابع طبیعی دنیا را به کنترل خود درآورند.

هم زمان در مناطق دیگر دنیای ما, جنگهای داخلی (سوریه, عراق, افغانستان....)و جنگهای مرزی(اسرائیل و فلسطین و.....) و دهها مساله جنگی دیگر درقاره آفریقا قسمت اعظم دنیای امروز شده.
مردم نواحی جنگی زندگی بسیار متفاوتی  با مردم کشورهای غربی دارند.  مشکلات مالی, کاری, و سلامت به یک طرف؛ آنها روزانه با مشکلات سیاسی با دولت تعین شده, یا منصوب شده خودشان دارند و تعداد زیادی زندانی سیاسی, آب و غذای جیره بندی و مشکلات الودگی محیط زیست.

Winter Soldiers Testimony

Veteran Soldier Prysner Testimony

Iraq: Unjust War, Impossible Reconciliation?

Pat Tillman: Iraq War Illegal and Unjust

Iraq War - Chronology of an Unjust War

War is over (if we want it)

Environmental effects of warfare

The Environmental Consequences of War

WAR AND THE ENVIRONMENT

Effects of War

Child Soldiers

Remembering the tragic aftermath of the Hiroshima bomb

Nasreen Pejvack-Copyright© 2011 All Rights Reserved

When you follow these links, in the page you come to, there are other suggestions listed down on the right side. Explore these as well; some of them are very intriguing.