تحقیق کن, یاد بگیر, و از دستآورده هایت استفاده کن

​همانطور که می دانید میلیون ها منظومه دیگر در راه شیری ما وجود دارند, اما ما فقط در مورد منظومه شمسی خود آگاهی داریم....و در جهان میلیارد ها کهکشان دیگر مثل راه شیری ما, وجود دارند

در منظومه شمسی ما, تنها جای زندگی,  کره زمین است, پس در حفاظتش باید کوشید؛ اما متاسفانه کشورهای پیشرفته برای به  دست آوردن منابع از دل زمین به هر وسیله دست می زنند, که بیشتر وقت ها به زمین و موجوداتش و حتی انسان ها آسیب می رسانند

فلوجه, نقض حقوق بشر و تخریب کردن زمین, خانه  همگی مان

Misused Earth

Landfills

Landmines

Water/Ocean Pollution

Depleted Uranium

Toxic Wastes

Toxic Materials

Environmental  Protection Agencies

....................

این عکس کره زمین تخریب شده ما ست که توسط سازمان علمی و فضایی امریکا گرفته شده است (NASA ).  خرده آشغال های سفینه ها, راکت های شکسته, و خرده و تکه های جدا شده از سفینه های فضایی که در مدار کره ما رها شده اند. همه این آشغال های مخرب پیرامون کره زمین پراکنده اند ودر صورت فرو افتادن خطری جدی برای زمین محسوب می شوند.

این عکس یک نمای  بسیار غم انگیز ازدنیای مدرن ما ست.  اما به این معنا نیست که علم, صنعت و تکنولوژی چیز بدی است؛ بلکه ندانستن و استفاده نادرست از این تکنولوژی بد است.  علم وتکنولوژی جدید باید در خدمت بشر, و کره( خانه شان) و همچین سایر موجوداتی که بر روی آن زندگی می کنند باشد, نه در راه تخریب آن.

 

Our Plundered Earth

Nasreen Pejvack-Copyright© 2011 All Rights Reserved